Maricopa County Supervisor Steve Chucri Endorses Frank

steve-chucri.jpgMaricopa County Supervisor steve Churcri endorses Frank Schmuck for Arizona State Senate.